Finstral B.V. neemt zijn verantwoordelijkheid als kledingleverancier serieus. We selecteren daarom uitsluitend leveranciers en partners welke gedragcodes hebben opgesteld m.b.t. naleving van lokale wettelijke voorschriften en de minimumeisen voor werktijden, lonen, veiligheid en het milieu. 

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT
Het grootste initiatief ter wereld op het gebied van duurzaamheid in de bedrijfssector, met meer dan 9.000 bedrijven en niet zakelijke deelnemers in meer dan 130 landen. 10 principes op het gebied van mensenrechten, werkomstandigheden, milieu en anti-corruptie worden afgeleid uit de Universal Declaration of Human Rights, de International Labour Organization's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, de Rio Declaration on Environment and Development en de United Nations Convention.

WRAP
Finstral B.V. biedt een groot aantal producten die afkomstig zijn van WRAP-gecertificeerde fabrikanten. WRAP staat voor Worldwide Responsible Accredited Production. Het programma vereist fabrikanten om zich te onthouden van het gebruik van kinderarbeid, dwangarbeid, intimidatie en mishandeling. WRAP vereist ook dat de fabrikanten voldoen aan de minimumvoorschriften inzake gezondheid, veiligheid en milieu, en met de normen met betrekking tot het minimumloon en werktijden.

Öko-Tex
Het Öko-Tex label garandeert dat kleding bevat geen schadelijke stoffen. Kleding met de Öko-Tex label voldoet aan de eisen voor de pH-waarde en het gehalte aan schadelijke stoffen, zoals pesticiden en zware metalen. Finstral B.V.biedt een grote keuze aan Öko-Tex-gecertificeerde producten.

BSCI
Finstral B.V. werkt met een aantal fabrikanten die de productie-processen onder de 10 BSCI principes voor ethische en maatschappelijke verantwoordelijkheid goedgekeurd hebben. BSCI staat voor de Business Social Compliance Initiative - een organisatie die werkt om de handel en sociale verbeteringen in de supply chain te bevorderen, met name op het gebied van productie en kleding levensmiddelen.De BSCI's 10 principes voor goede ethische en sociale verantwoordelijkheid voor bedrijven, die de UN Global Compact overeenkomen, zijn geformuleerd in een gedragscode die BSCI gecertificeerd fabrikanten moeten ondertekenen. Het verbiedt kinderarbeid, dwangarbeid en discriminatie, en stelt eisen aan de veiligheid, redelijke werktijden en bescherming van het milieu.
''


''
http://myshop.s3-external-3.amazonaws.com/shop470500.pictures.bsci-Participants-Logo.jpg